Re:K bodu 2

Anuška | 13.12.2012

Ladislav Melisko,

nežiadúci účinok nie je izolovaný jav. Nežiadúci účinok sa vždy vzťahuje k mechanizmu pôsobenia konkrétneho liečiva, resp. vakcíny a (rovnako ako aj žiadúci / chcený / očakávaný účinok) sa teda môže prejaviť jedine PO aplikácii toho-ktorého liečiva, resp. vakcíny.
Ak dôjde v čase po očkovaní k poškodeniu zdravia, ktoré nie je spôsobené očkovaním, tento jav sa nazýva nežiadúca udalosť, nie nežiadúci účinok. Rozumeno? :)

Pridať nový príspevok