sebakritika

Ľuboš | 28.01.2013

Článok hodnotím veľmi pozitívne. Je dôležité mať ochotu zostúpiť k základom našich presvedčení, a znova a znova sa pýtať, či obstoja. Ak stoja za to, nemusíme sa báť ich preverenia. Ak nie, bude lepšie, ak ich opustíme a zmeníme názor. Tiež je nutné preverovať váhu a spôsob našej argumentácie, aby sme porozumeli, či ju podávame spôsobom, ktorému môže druhá strana porozumieť.
Náš neočkovaný syn má 2 roky. Jeho zdravotný stav je neporovnateľne lepší ako starších, očkovaných detí. Som veľmi vďačný, že sa k nám dostali informácie o rizikách očkovania, vďaka ktorým som mohol porozumieť súvislosti medzi očkovaním a dlhoročnými problémami s obštrukčnými bronchitídami.
Pán Fillo vďaka za Vašu prácu.

Pridať nový príspevok