Re:Re:Re:relativizacia

Ing. Marián FILLO | 06.12.2012

Takže, ak som dobre pochopil, pán Meliško,

tak Vy trváte na slepom nasledovaní titulovaných autorít. Rozumiem tomu dobre?

Keď už ste spomenul neonacizmus, tak si pripomeňme Norimberský proces, v ktorom boli súdení práve tí otitulovaní, študovaní, prehľad majúci, nacistickí lekári, ku ktorých slepému nasledovaniu vyzývate.

Čo sa týka ústupu chorôb vďaka očkovaniu, som ochotný pripustiť, že tzv. bežné detské choroby (osýpky, príušnice, ružienka, ovčie kiahne, čierny kašeľ) boli skutočne potlačené očkovaním (keďže s výnimkou dokonalej izolácie ich žiadne iné neočkovacie opatrenie nie je schopné vzhľadom k ich povahe potlačiť) - prinajmenšom teda v ich typickej akútnej podobe, - nie však ostatné choroby (tetanus, záškrt, detská obrna, hepB, hepA...). Ba dokonca niektoré "očkovaním preventabilné" choroby boli očkovaním priamo vyvolané (do značnej miery hepB (hlavne v Afrike) vďaka opakovanému používaniu nesterilných ihiel pri očkovacích kampaniach, HIV/AIDS, pneumokoky, hemofily, meningokoky, detská obrna...). Jedným dychom ale musím dodať, že likvidácia bežných detských chorôb má za následok jednak ich zvýšenú smrtnosť (tzn. percento úmrtí z počtu chorých) presunom ich ťažiska ako do dojčenského, tak do dospelého veku (tzn. do rizikovejšieho veku), jednak radikálny nárast chronických chorôb (alergie, astma, rakovina...) v dospelosti a neraz už aj v detstve.

To sú vedecky preukázané a overiteľné fakty a odkazov na príslušné štúdie by ste našiel na týchto stránkach viac než dosť.
Opakujem: to je seriózna objektívna veda, nie nejaké naše subjektívne "pravdy".

Nakoľko viem, Dr. Eleková publikuje len na www.slobodaVockovani.sk a www.rizikaOckovani.cz, odpovedá na otázky redaktorov elektronických i printových médií a má seriál v tlačenom časopise Meduňka, ktorý však nie je primárne o očkovaní. Odhliadnuc od vyslovene ad hominem povahy tohto vášho "argumentu", musím skonštatovať, že akékoľvek kópie článkov Dr. Elekovej na stránkach, akýmkoľvek spôsobom spojených s neonacizmom, sú len kópie, ktoré boli urobené svojvoľne autormi daných stránok bez toho, že by si pýtali dovolenie Dr. Elekovej (poťažmo dovolenie moje).

Keby ste ten Váš argument ad hominem trošku domyslel do dôsledkov, tak by ste pochopil, že ak napíšete a na internete publikujete nejaký článok, ktorý sa zapáči nejakému neonacistovi, ten ho skopíruje na svoje stránky (aj s Vaším menom, ako sa patrí), tak to predsa neznamená, že Vy ste neonacista.

Pán Meliško, celý čas, čo sem píšete príspevky, ste nebol schopný zostrojiť jeden jediný vecný, podložený a logický argument. Píšete tu len samé ad hominem "argumenty" a dokonca ani tie nie ste schopný domyslieť do dôsledkov. Nezdá sa Vám, že by bolo rozumnejšie namiesto reagovania za každú cenu sa radšej poriadne zamyslieť a keď už vôbec nejak reagovať, tak vecne a podložene? Však takýmto spôsobom "argumentácie" robíte priaznivcom očkovania len veľkú hanbu, vlastne im tým robíte medvediu službu. A to snáď nechcete. Či áno?

Pridať nový príspevok