Re:Podpis

tsss | 24.11.2012

Záleží aj na tom, ako je ale odmietnutie formulvoané. Pán fillo tu už nejaké vzory dával, ak podpísať, tak potom taký. Nie odmietnutia formulované lekármi alebo úradmi. Tie sú formulované už prakticky ako priznanie viny. A preto pán Fillo odporúča takéto tlačivá nepodpisovať. "Všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám." Ani si nevieme predstaviť, ako úradníci a právnici dokážu čítať medzi riadkami, obrátiť proti vám aj jednu strohú vetu...

Pridať nový príspevok