Re:Re:statistiky

Váha | 23.11.2012

Všetky údaje o vyskyte pneumokokov a jednotlivých kmeňov nájdete v národnom referenčným centre pre pneumokoky v Banskej Bystrici-dajte do Googlu:-)

Pridať nový príspevok