Akt dospievania

Kamil Baďo | 23.11.2012

Pán Fillo, konečne !

Váš počin by som nazval malou maturitou. Viackrát som Vám písal ohľadne nie celkom korektných faktov, ktoré ste uvádzali a zdrojov, ktoré ste citovali. Ak chceme budovať slobodnú spoločnosť, tak musíme umožniť jej členom konať slobodné rozhodnutia. Pokiaľ sa Vaša stránka volá sloboda očkovania, mala by byť oporou v takomto rozhodovaní. Každý človek musí nakoniec svoje rozhodnutie urobiť sám a niesť zaň aj zodpovednosť. Úlohou tých, čo vedia, by malo byť tým, čo nevedia, poskytnúť čo najviac relevantných informácií. Možno teraz je čas, začať Vašu prácu orientovať týmto smerom. Oddeliť zrno o pliev a poskytnúť vskutku objektivizované informácie a snažiť sa o korektný dialóg aj s druhou stranou. Aj keď sa to môže v tejto chvíli javiť ako nemožné.

Pridať nový príspevok