Re:Re:Re:Re:Re:Re:viac choré?

Ing. Marián FILLO | 11.11.2012

Nie, nemusíme.

Závisí od choroby. Stavím sa napr. že očkované deti oveľa častejšie mávajú chrípky a podobné virózy (tzn. akútne respiračné ochorenia) než deti úplne neočkované (nieže iba proti chrípke neočkované, ale inak plne očkované) a to z jednoduchého dôvodu: očkované deti (obzvlášť ak sú alergické) mávajú rozhodenú imunitu smerom k Th2, a teda v neprospech Th1, pritom však Th1 je kľúčová zložka imunity pre zvládanie vírusov (tzn. aj chrípky). Aktivovaná Th2 potláča Th1, tzn. ak je Th2 (zložka zodpovedná za tvorbu protilátok) stimulovaná očkovaním, znamená to zároveň, že Th1 (a teda aj obrana proti virózam) je tým istým očkovaním potláčaná.

Navyše bolo experimentálne zistené napr. že očkovaní proti čiernemu kašľu (tzn. proti baktérii Bordetella pertussis) sú oproti neočkovaným 40x náchylnejší ochorieť na príbuznú baktériu Bordetella parapertussis, ktorá vyvoláva veľmi podobné ochorenie - až tak podobné, že si ich mnohí lekári ľahko pomýlia.

Takže naozaj nemusí byť pravdou, že neočkované dieťa ľahšie ochorie, a sú na to vyslovene logické i faktické predpoklady.

Pridať nový príspevok