Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Ing. Marián Fillo | 18.10.2012

To je nezmysel. V USA nie je výrobca vakcín žalovateľný za nežiaduce účinky očkovania. Keby bola pravda, čo tvrdíte, tak by v každom príbalovom letáku musel byť aj autizmus. Ale nie je.

A druhý nezmysel: skúmať možno nejaký predmet, bytosť alebo jav, nie pojem. Pojem možno vymedziť alebo definovať, nie skúmať.

Pridať nový príspevok