Re:Re:Homeopatia je podvod

Eva Juhárová | 17.10.2012

Pridávam jedno svedectvo o používaní homeopatie štúrovcom, evanjelickým kňazom Hurbanom - z knihy "Jozef Miloslav Hurban", s podtitulom "a jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi a národa". Autor knihy: Miroslav Hvožďara, vyšla vo vydavateľstve Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2008.

Na str. 133 v kapitole "Otec" sa píše:
Popri chudobe bola Hurbanova rodina často navštevovaná i nemocami. Samotného Hurbana posledných 15 rokov života trápili priedušky, zimnice a záduch, hlavne v zimných mesiacoch. S obľubou používal homeopatickú liečbu. Dňa 30. marca 1875 napísal o tom do Trenčianskych Stankoviec známemu ľudovému liečiteľovi, farárovi Štefanovi Križanovi:
"Homeopatia je hodná, aby ju každý kňaz kultivoval. Ja som už nejednomu pomohol a dom môj je celý len mnou liečený a to najzdarnejším prospechom. Od mendíka počnúc až po kravu a psa."Pridať nový príspevok