... SLobodna vôľa - ZODPOVEDNOSŤ - POVINNOSŤ - PRAVo - MOC

Slav | 16.10.2012

... to sa môže stať preto, lebo sa postupne sami dobrovoľne vzdávame svoJEj... ZODPOVEDNOStI - POVINNOSTí - PRAVA a MOCi ...

... pri tom docháza k pomalej voľným okom nepozorovanej DEGENERÁCII PRebiehajúcej na všetkých úrovniach bytia ... jednotlivca a aj spoločnosti.

... Nechali sme sa NAOČKOVAť - KLAMOM
- že sme neschopní rozhodovať sami o sebe a za seba
- že niekto iný to urobí za nás a dokonca v náš prospech
- že nemáme potrebné vzdelanie
- že nám chýba dostatok informácii, vedeckých dôkazov
- že štát je vševedúci - a chce nám len naše dobro
- že naše deti nie sú naše ...

BUDME na pozore Všade tam kde padne čo i len zmienka o právach dieťaťa - PRÁVA DIEťaťa ... su dalsou ockovacou látkou plnou jedu ....
z cielom omamit svoju obet....
cez Tzv ... PRÁVA DIEťaťa .... sa NIEKTO POKúša ukradnúť nám naše deti ... možnosť im pomáhať a chraniť ich TAK ako nám to hovorí CIT OTCA a MATKY.

MOžnosť SLOBODNEJ VOľBY - je darom
z toho plynúca ZODPOVEDNOST je darom
naplnanie naslednych POVINNOSTSI prostrednictvom PRAVA a MOCI nam k tomu zverenej je DAROM ....

SLobodna vôľa, zodpovednost, povinnosti - právo a moc - nepochádzajú z tohoto sveta ... su DARMI DUCHA .. sú prirodzenou súčasťou každej ľudskej bytosti ... s cieľom ...TVORIŤ ... ZUšLACHťOVAť a CHRÁNIť všetky formy a prejavy života na tejto zemi

Človek sa ich nezbaví, neoodelí ich od seba - tak ako oheň nezbavíte svetla a tepla. Môže ich prejav potlačiť.
Následky za takéto konanie nesie ale každý sám za seba a na sebe!!!

ČO ROBIť ?
Nechajme v sebe prirodzene rásť CIT, NEKLADME MU ODPOR rozumovaním ... SMELO VPRED spravnym rozhodnutiam :)

Pridať nový príspevok