Nezodpovedané otázky

Ing. Marián FILLO | 09.10.2012

Mňa len zaráža, že napriek úplne jasne formulovaným otázkam, tieto neboli zodpovedané:

1. Ako je možné, že menovaná šarža vakcíny je v distribúcií a obehu už 1,5 roka, kým došlo k zisteniu chyby?
2. Ak bolo kontaminované prostredie výroby, ako ste to zistili 2 roky spätne?

Pridať nový príspevok