Re:Re:Re:Re:Re:Re:sami zoberte zodpovednost

Ing. Marián FILLO | 14.10.2012

Tak v prvom rade:
Len smiešne malý počet údajných chrípok je laboratórne potvrdených. Preto je vskutku namieste hovoriť o vplyve očkovania proti chrípke na respiračné ochorenia, pretože o vplyve na výskyt skutočnej chrípky v praxi nevieme.

Klinické štúdie, financované výrobcami vakcín, sú pochopiteľne naklonené očkovaniu, inak by neboli zverejnené, takže sa im nedá veriť. A praktické čísla o vplyve očkovania proti chrípke na výskyt chrípky NEEXISTUJÚ.

Druhá vec, prečo riešiť vplyv očkovania proti chrípke na akútne respiračné ochorenia (ARO) ako také, a nielen na samotnú chrípku, ktorá tvorí len malý zlomok ARO, je ten, že očkovanie proti chrípke reálne ZNIŽUJE odolnosť voči:
1. všetkým ostatným chrípkovým vírusom (okrem tých 3, ktoré sú vo vakcíne),
2. všetkým ostatným pôvodcom ARO,
a to prinajmenšom na 14 dní, ale častokrát aj oveľa dlhšie.

Keďže proti žiadnemu inému sezónnemu ARO sa neočkuje, je úplne legitímne zaujímať sa vplyv očkovania proti chrípke na ARO celkovo, nielen na laboratórne potvrdenú chrípku.

No a pokiaľ toto odmietate, tak tým v podstate preukazujete svoju zaujatosť, pretože toto je predsa cieľom očkovania: znížiť výskyt závažných (potenciálne život ohrozujúcich) ARO. Ak to očkovanie proti chrípke nerobí (a to teda nerobí), tak si jednoducho neplní svoj cieľ.

Vaša argumentácia je inak mimoriadne komická. Najprv poviete:
"žiadna relevantná štúdia nespochybňuje a dokonca ani nevyvracia"
a v zápätí:
"A vopred odmietam také "zdroje", ako sa tu často na stránke citujú"

Čiže relevantné sú len tie štúdie, ktoré sú sponzorované výrobcami vakcín a im slúžiacimi štátnymi úradmi (FDA, CDC...), či ako to mám pochopiť?

Čo napr. toto, kde sa tvrdí, že očkovanie proti chrípke neznižuje úmrtnosť starších ľudí:
https://minnesota.publicradio.org/display/web/2010/04/27/flu-vaccine-not-effective-in-elderly/
Michael Osterholm, riaditeľ University of Minnesota's Center for Infectious Disease Research and Policy pre Vás nie je relevantný zdroj??? A kto potom ak nie on?

Vy nemáte ani len potuchy nie že o skutočnom výskyte nežiaducich účinkov očkovania, ale ani len o výskyte, priznanom v príbalových letákoch, keď tvrdíte, že jazda MHD je nebezpečnejšia než očkovanie. A nemienim sa opakovať.

Frekvencie nežiaducich účinkov sa každopádne v príbalových letákoch uvádzajú, aj keď nie vo všetkých, viď napr. obľúbený Infanrix Hexa (str. 6):
https://www.ema.europa.eu/docs/sk_SK/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf

Ak tu teda niekto zavádza, tak ste to Vy, nie ja.

Nežiaduce účinky, uvedené v príbalovom letáku sú len tie, ktoré sú u testovanej skupiny štatisticky významne častejšie než u kontrolnej skupiny (ak sa bavíme o NÚ zistených v klinických skúškach). U NÚ z postmarketingového sledovania sa frekvencia neuvádza, lebo je všeobecne známe, že hlásenosť NÚ očkovania je po celom svete mizerná a nikde nedosahuje ani len 10%, na Slovensku ani len 1%.

Vaša nechápavosť a nevšímavosť ale zrejme nepozná hranice, keď Vám nie je jasné, na čo je tzv. "disclaimer" a keď ste si nevšimol, že ani zďaleka nie je len na proti-očkovacích stránkach, ale je aj na takmer všetkých mainstreamových stránkach, napr. MedScape:
"DISCLAIMER: The content of this Website is not influenced by sponsors. The site is designed primarily for use by qualified physicians and other medical professionals. The information contained herein should NOT be used as a substitute for the advice of an appropriately qualified and licensed physician or other health care provider. The information provided here is for educational and informational purposes only. In no way should it be considered as offering medical advice. Please check with a physician if you suspect you are ill."
https://emedicine.medscape.com/

Alebo trebárs zdravie.sk:
"Prevádzkovatel servera zdravie.sk vyvíja maximálne úsilie v snahe dosiahnuť plnej použiteľnosti, správnosti a úplnosti obsahu týchto stránok. Nenesie však zodpovednosť za následné škody alebo ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nedostupnosti týchto stránok alebo využitím či zneužitím akejkoľvek informácie z týchto stránok."

Účel je jasný a všade ten istý: vyhnúť sa prípadným súdnym žalobám, pretože v medicíne nič nefunguje na 100% a aj keď niečo možno 99,9% ľudí zaberá, vždy sa nájde niekto, u koho to nefunguje.

Takže ohľadne disclaimeru ste úplne mimo.

Pridať nový príspevok