Re:Re:sami zoberte zodpovednost

Ing. Marián FILLO | 11.10.2012

Súhlasím s tým, že sa treba vzdelávať a činiť informované rozhodnutia. Nemôžem však súhlasiť s tým, že by ochorenia následkom očkovania boli len v počte 1 z 1000. Je ich oveľa viac, dokonca aj podľa silne optimistických príbalových letákov. Napr. u Infanrixu Hexa sa uvádza dlhotrvajúci neutíšiteľný plač (známka neurologického poškodenia) u viac než 1 z 10 očkovaných detí.

Pridať nový príspevok