stopmeningokok.sk

Martin Kasarda | 05.10.2012

Ďakujeme za propagáciu stránky, určite sa nájdu ľudia, ktorí - keď uvidia na stránkach reálne prípady reálnych meningokokom postinutých detí zo Slovenska a vypočujú si názor odborníkov lekárov a nie Vás, pán inžinier, tak sa minimálne zamyslia nad tým, čo tvrdíte.

Pridať nový príspevok