Re:re: chřipka

Ing. Marián FILLO | 29.09.2012

To je síce možné, ale pracuje ako vedúca epidemiológie chrípky a respiračných ochorení na úrade verejného zdravotníctva Britskej Kolumbie:
https://www.bccdc.ca/util/about/UBCCDC/People/Faculty/DrDanutaSkowronski.htm

Tak sa mi zdá málo pravdepodobné, že by bola vyslovene proti očkovaniu, lebo na takýchto úradoch je zanietenie pre očkovanie proti chrípke viac-menej povinné (i keď pripúšťam výnimky).

Je ale možné, že na rozdiel od svojich kolegov, čo radi skresľujú údaje v prospech očkovania, ona bola výnimočne čestná a zverejnila úplne natvrdo bez "učesávania" zistené údaje, hoci vypovedajú v neprospech očkovania proti chrípke.

Pridať nový príspevok