Re:Nariadené opatrenia

Ing. Marián FILLO | 16.09.2012

To je tiež dobrý postreh.

Navyše ma ešte napadla jedna vec: v prípade, že je v rozpore zákon s vyhláškou, zákon má vyššiu právnu silu, a teda sa treba riadiť zákonom, nie vyhláškou.

V tomto prípade sa treba riadiť zákonom č. 428/2002 Z.z. na ochranu osobných údajov a nie vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Zároveň je vylúčené, že by lekár, ktorý sa v situácii rozporu zákona s vyhláškou riadi zákonom, dostal pokutu za to, že dal prednosť zákonu pred vyhláškou. To je absolútne nemysliteľné.

Pridať nový príspevok