Wakefield

Ing. Marián FILLO | 16.09.2012

Prípad Dr. Wakefielda si teda kto-vie-ako nenaštudovali.

Autizmus po MMR vakcíne (nie po samostatnej osýpkovej vakcíne) nebol v spomínanej štúdii konštatovaný ako príčinná súvislosť, ale len ako časová následnosť, uvádzaná rodičmi. A nebolo to u 11, ale len u 8 z 12 skúmaných detí.

Následné štúdie (údajne vyvracajúce súvislosť MMR a autizmu) nemohli zo štúdie Dr. Wakefielda vyvrátiť vôbec nič, pretože on tam nikde netvrdil, že MMR vakcína spôsobuje autizmus, ale len to, že túto možnosť treba preskúmať. A reprodukoval len tvrdenia rodičov. Nič viac.

Navyše spomínané štúdie jednoducho nespĺňajú kritériá medicíny založenej na dôkazoch, zároveň ide len o epidemiologické štúdie (tzn. čarovanie s číslami), nie o klinické štúdie, takže autori týchto štúdií (na rozdiel od Dr. Wakefielda) v rámci štúdie nevideli jediného autistu. Toľko k ich vypovedacej schopnosti.

Pridať nový príspevok