Re:Re:Re:Re:reakcia na článok o Biblickej podpore

Jožo | 06.09.2012

Cirkev nenávidela Bibliu lebo kôli nej stratili ľudia katolícku vieru. Počas pálenia Biblie sa biblický preklad uchoval vďaka ľuďom vo Valdenských Talianských horách. Martin Luther preložil Písmo z pravých gréckych rukopisov a nie zo sfalšovanej latinskej Vulgáty. V angličtie je jedna správna verzia, Biblia kráľa Jakuba - protestantský preklad z roku 1611. V češtine je to Biblia Kralická z roku 1613. Ostatné verzie Biblí sú prekladané prevažne z už prekrútených rukopisov.

Pridať nový príspevok