Re:tleskám

Eva juhárová | 23.08.2012

Pani doktorka, veľmi pekne ďakujem za tieto Vaše slová, za všetky, od začiatku až dokonca.

Každý z nás, čo niekedy prehodnocoval svoje dovtedajšie názory, postoje a vedomosti pozná, ako to bolí a ako sa duša v základoch doslova otriasa. Ale ako inak máme byť vo vývoji, ako inak spoznáme pravdu?

Ja som presvedčená o tom, že ak by si mnoho ľudí "nezachraňovalo tvár", teda netrvali na tom, že sa nikdy nemýlili alebo nepodľahli nejakej veci, o pôvode ktorej nič netušia, svet by bol jedným nádherným miestom. Svoju pravú tvár AKO ĽUDIA si však musíme v prvom rade vybudovať-vytvoriť z živej "hmoty", ktorou je svedomie, zmysel pre dobro, pre pravdu...

Hlboko si vážim Vašu úprimnosť aj celé Vaše úsilie.

Pridať nový príspevok