Re:Prosim?

Ing. Marián FILLO | 07.08.2012

Ešte dodám, že ten Wittov návrh na viac preočkovaní je nezmysel, pretože:
1. neexistuje nijaká vakcína proti čiernemu kašľu, čo by bola bez záškrtu a tetanu
2. príliš veľa očkovaní proti tetanu (hyperimunizácia) škodí, spôsobuje precitlivelosť resp. alergiu až do tej miery, že človek už potom vôbec nemôže byť očkovaný, lebo by ho to zabilo.

Čiže celé očkovanie proti čiernemu kašľu sa tým pádom dostalo do slepej uličky.

Pridať nový príspevok