Výstižne napísané-pochvala !

občan | 16.07.2012

Myslím si, že na zodpovedanie tejto otázky čakajú viacerí občania - či už sa jedná o kresťanov alebo nie - jeho postoj veľa napovedá o skutočnej morálke najvyšších predstaviteľov cirkvi a preto sa nemožno diviť,že čoraz viac občanov sa prestáva hlásiť k takejto pokryteckej "viere"... Pánovi Vígľašovi chýba pokora a úcta k blížnemu svojmu a neodpovedaním na list ani po roku to je už vrchol ignorancie a pošliapal tak základné kresťanské hodnoty! Takýto ľudia s takymito postojmi nemôžu pre ostatných predstavovať morálne autority...toto je úplné morálne zlyhanie celej cirkvi...

Pridať nový príspevok