Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Otazka

Ing. Marián FILLO | 15.07.2012

Ad 1.)
Mal som na mysli toto:
https://www.soundchoice.org/Images/Environmental_Factor_Linked_to_Autism_Prevalence_Changepoints.pdf

Ad 2.)
Epidemiologické štúdie sú z hľadiska dokazovania tie najslabšie. Prakticky všetky štúdie, ktoré akože dokazujú nesúvis autizmu s očkovaním sú epidemiologickými štúdiami. Ľudovo povedané: je to len čarovanie s číslami, "výskumníci" nevideli jediného živého pacienta.
Neviem o nijakej klinickej štúdii, v ktorej by sa ukázalo, že autizmus s očkovaním nesúsí, tobôž nie o takej, čo by nebola sponzorovaná CDC ani výrobcami vakcín.
Ale možno nejakú nájdete, som zvedavý.

Ad 3.)
Neviem, prečo by som mal vôbec komentovať epidemiologické štúdie (obzvlášť keď sú v nich masívne COI), keď ich dôveryhodnosť sa v limite blíži nule (viď bod 2).

Ad 4.)
To si len Vy myslíte, že dáta sú ľahko overiteľné. Realita je taká, že keď si nezávislí kontrolóri vyžiadali údaje zo štúdií, ktoré akože mali dokazovať nesúvis očkovania s autizmom, tak sa údaje "stratili", viď napr. tu:
https://www.whale.to/vaccine/study_secrecy.html
Takže Vy len VERÍTE, že tie údaje sa dajú overiť, v skutočnosti sa overiť NEDAJÚ. Skúste si to sám, ak neveríte mne. Vypýtajte si datasety od všetkých štúdií, údajne vyvracajúcich súvis autizmu s očkovaním, a možno budete značne prekvapený reakciou autorov týchto štúdií (buď Vám odmietnu poskytnúť údaje, alebo vyhlásia, že údaje "sa stratili", alebo zistíte, že zo zistených údajov nevyplýva to, čo autori tvrdia v záveroch štúdie).

Ad 5.)
Autistické dieťa - chvála Bohu - nemám. Ale poznám pár ľudí, čo autistické dieťa majú, a tam je ten spád udalostí bezprostredne po očkovaní tak jasný, že len slepý tú súvislosť nevidí.
Neplatí ma nijaká asociácia detí autistov ani jednotliví rodičia autistických detí. Teda aspoň o tom neviem, že by niekto z tých ľudí, čo mi (niektorí pravidelne, niektorí občas, niektorí len raz) posielajú peňažnú podporu, mal autistické dieťa. Rodičia autistických detí sú totiž finančne totálne vycucaní, lebo jeden z rodičov nemôže chodiť do práce, keďže sa musí starať o malého autistu, takže naozaj nehrozí, že by ma niekto z nich finančne podporoval. A ak aj áno, tak o tom neviem.
Nemám ani nijakého autistu v rodine. Prinajmenšom o tom neviem.
Vo veci "autizmus z očkovania" teda nemám nijaké konflikty záujmov (COI), prinajmenšom o žiadnych neviem, takže ak aj sú, tak ako keby neboli.
Inak pekný pokus z Vašej strany - tváriť sa ako nezaujatý objektívny človek - ale smola... "Bias" máte už čisto preto, lebo ako lekár ste študoval na škole, kde na očkovanie nepadlo jediné zlé slovo. To sa skrátka dostane pod kožu a aj keď si to možno neuvedomujete, to vštiepené presvedčenie v podvedomí máte. Ste súčasťou medicíny, ktorá vychádza z určitej paradigmy. Tá paradigma - veľmi stručne povedané - je charakteristická tým, že:
1. neuvedomuje si (nechce si uvedomiť?) hlbšie súvislosti, či už na prvý pohľad nie celkom jasné prepojenia medzi rôznymi orgánmi, súvislosti medzi stravou a chorobami, alebo súvislosti medzi duševným/duchovným životom a telom.
2. vyznačuje sa masívnym používaním syntetických chemikálií, častokrát molekúl, ktoré v prírode vôbec nie sú prítomné, a to bez toho, že by dopredu dôkladne preskúmala možné riziká ich použitia.
3. oháňa sa EBM, pritom však drvivá väčšina praktík, ktoré používa, nemá vo vedeckých dôkazoch nijakú oporu, ide teda o pokrytectvo najhrubšieho zrna. Napr. už vyše 80 rokov sa používajú hliníkové adjuvanty vo vakcínach bez toho, aby sa na princípe EBM zistilo a dokázalo, ako presne fungujú, čo v tele spôsobujú a prečo vlastne priťahujú pozornosť imunitného systému. A to je len špička ľadovca... Podobných praktík, ktoré nemajú nijakú oporu v EBM, pritom sú však bežnou praxou mainstreamovej medicíny, je more. Ba čo more... hotový oceán!
4. očkovanie über alles!

Z ničoho Vás nechcem krivo obviňovať, veď ani len Vaše meno nepoznám, faktom však je, že ak ste aktívnym neurológom a neurochirurgom, tak ste súčasťou medicíny, ktorá stojí na tejto paradigme, a samotná táto paradigma je bias (po slovensky asi najlepšie "sklon k skresľovaniu" alebo "odklon od vecnosti") ako slon.
Uvedomiť si však, že celá dnešná (na Západe) mainstreamová medicína "stojí na hlinených nohách" (nedokázaných predpokladoch, neoprávnených východiskách), chce veľa sebazapierania a veľa síl odolávať profesnému okoliu, ktoré si spokojne plynie s prúdom, lebo je to to najľahšie, najjednoduchšie a celkom dobre to vynáša (ak aj nie na Slovensku, tak západne od Slovenska určite). Prečo je to taký problém? Lebo je to celé postavené na autoritách, nie na skutočnej vede. Tá vedeckosť je len predstieraná. Najvýstižnejšou charakteristikou mainstreamovej medicíny je výraz "náboženská sekta". Bližšie o tom tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-iba-veda/
https://www.slobodavockovani.sk/news/ad-ockovanie-iba-veda-/
Akonáhle však začnete spochybňovať samotné základy, na ktorých táto "šialená medicína" (ako sa vyjadril MUDr. Jan Hnízdil) stojí, tak z Vás urobia outsidera, či dokonca štvanú zver, takže na sľubnú medicínsku kariéru môžete rovno zabudnúť. To možno vidieť na živote či už spomínaného Dr. Hnízdila, alebo trebárs Dr. Wakefielda, ktorému - mimochodom - nikto nijaký podvod nedokázal a všetky obvinenia už boli vyvrátené - už v novembri 2011, viď: https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-obvinenia-briana-deera-voci-dr-andrewovi-j-wakefieldovi-su-falosne-dokumenty-analyzoval-nezavisly-expert/
Napriek tomu mu odobrali licenciu na lekársku prax, asi ako výstrahu pre ostatných, čo by chceli do očkovania "rýpať".
Preto sa vôbec nedivím, že máte také postoje, aké máte, ale zároveň na rovinu hovorím, že to je zjavný "bias" (dalo by sa povedať: vplyv dogmatiky) a jasne to vidieť na mnohých Vašich vyjadreniach.

Naproti tomu ja nie som nijakou dogmatikou viazaný, nijak neohrozuje moju kariéru či všeobecne zdroj príjmov, keď zaujmem kritický postoj k základom (dogmatike) mainstreamovej medicíny či akejkoľvek inej medicíny. Nie som ani plateným (ba ani neplateným) funkcionárom, duchovným ani ničím podobným v nijakej filosofickej či náboženskej spoločnosti, cirkvi, svetonázorovom krúžku či čomkoľvek podobnom, ak by ste ma upodozrieval z "biasu" z tejto strany.

Samozrejme, nie som 100% objektívny, lebo to nie je nijaký človek už z definície, keďže človek je subjekt a nie objekt. Moje názory sú samozrejme ovplyvňované mojimi osobnými skúsenosťami a sprostredkovanými skúsenosťami iných (mne známych) osôb, literatúrou, ktorú mám prečítanú apod., ale to je predsa úplne prirodzené pre každého, vrátane Vás. Čiže nejaký, nazvime to "absolútny bias", samozrejme mám, tak ako každý jeden človek na tejto planéte. V porovnaní s Vami mám však podstatne menší "relatívny bias", pretože na mojich názoroch vo veci autizmu (či iných "neurodevelopmental disorders") v súvislosti s očkovaním nestojí moja kariéra, moje živobytie, nijak ma neohrozuje, keď budem mať názor taký, onaký, či úplne opačný. Inak povedané: mám oveľa väčšiu slobodu byť objektívny (alebo sa k tomu aspoň čo najviac priblížiť), než máte Vy.

Ad 6.)
To je ťažko splniteľná podmienka, lebo keby ste aj čo ako mal pravdu a dôkazy o súvislosti očkovania s autizmom, drvivá väčšina peer-reviewed zdrojov Vás pošle do teplých krajín s tým, že Váš článok je "too controversial" a bez toho, že by čokoľvek z daného článku vyvrátili. Také sú reálne skúsenosti viacerých mne známych výskumníkov.
To je asi ako keby ste v Katolíckych novinách chcel uverejniť článok o výhodách abortívnej antikoncepcie. Pošlú Vás do hája bez toho, že by Vám čokoľvek dokazovali či vyvracali.
Napriek tomu sa občas "zadarí" a vyjdú aj v peer-reviewed časopisoch také štúdie, ako napr. táto:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623535

Ad 7.)
OK. Tak teda o 2 týždne pokračujeme.
:-)

Pridať nový príspevok