Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:inžinier

Ing. Marián FILLO | 11.07.2012

Dr. Hnízdila neživí ten systém, ktorý napáda. Dr. Hnízdil pracuje v súkromnej psychosomatickej ambulancii, ktorá je mimo oficiálnu poisťovňou (spolu)hradenú medicínu.

Ak by sme vôbec mohli hovoriť o tom, že ho živí ten systém, ktorý kritizuje, tak jedine v tom zmysle, že za ním chodia zúfalí ľudia, ktorým tá oficiálna medicína nevie pomôcť.

Ale to potom môžete povedať, že aj homeopatov, chiropraktikov, tradičných čínskych "medicinmanov", bylinkárov atď. živí systém, ktorý kritizujú.

Skrátka, súčasná oficiálna medicína produkuje ľudské trosky a tým sama nevdojak ženie vodu na mlyn všetkým možným alternatívam (žiaľ, vrátane vyslovených šarlatánov, ale to už je na inú debatu).

Pridať nový príspevok