Re:Otazka

Ing. Marián FILLO | 11.07.2012

Nebudem sa tváriť, že poznám odpovede na všetky detaily okolo autizmu, faktom však je, že
1. u autistov boli zistené stovky de novo mutácií v neurónoch
2. vírus je schopný zmeniť DNA hostiteľskej bunky bez toho, aby sa bunka delila.

Otázkou je, či obdobnú schopnosť za určitých okolností nemajú aj fragmenty DNA z ľudských buniek, ktoré boli použité na pestovanie vakcinačných virusov. Dr. Theresa Deiser, ktorá to skúma už dlhé roky, sa domnieva, že áno:
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-narast-autizmu-koreluje-so-zavedenim-dna-z-umelo-potratenych-deti-do-vakcin/

Ak Vás zaujímajú bližšie podrobnosti, tu je e-mail na Dr. Theresu Deisher:
tdeisher@soundchoice.org
ktorá napísala aj mnou odkazovaný článok (súčasť obežníka):
https://www.slobodavockovani.sk/news/potvrdene-regresivny-autizmus-nie-je-genetickeho-povodu/

Keď som trochu okolo toho pátral, tak som narazil na zmienku o enzýme GSK-3, ktorý ovplyvňuje, kedy sa bunky v mozgu prestanú deliť (tzn. stanú sa postmitotickými):
https://www.dana.org/news/features/detail.aspx?id=24258
Možno toto je kľúč (alebo jeden z kľúčov) k pochopeniu, prečo majú neuróny autistov toľko de novo mutácií - že sa z nejakého dôvodu vylučoval u týchto detí tento enzým pomalšie, čím mozgové bunky týchto detí zostali dlhšie schopné deliť sa.

Ale netvrdím, že to tak na 100% je, len mi to pripadá byť jednou zo schodných možností. Autizmus je predmetom intenzívneho výskumu, takže pri troche súdnosti nijaký človek nemôže o sebe povedať, že vie o autizme všetko, a ja už vôbec nie. Len sa snažím o veci premýšľať nezviazaný očkovacou či inou dogmatikou a hľadať vysvetlenia, ktoré dávajú zmysel a ktoré neboli zatiaľ spoľahlivo vyvrátené.

Každopádne uvítam akékoľvek vecné vysvetlenia, údaje, súvislosti atď., ktoré by rozšírili moje poznanie v tejto oblasti.

Pridať nový príspevok