Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

Ing. Marián FILLO | 05.08.2012

Ďalšie kvalitné hlody Dr. (pr)Offita:

Vakcíny sú prírodné. Neobsahujú nič, čo by nebolo prírodné. Napr. etylortuť je sú časťou zemského povrchu. :-))))

Tak to by mi mohol Dr. (pr)Offit vysvetliť, kde presne v prírode možno nájsť toxoidy tetanu, záškrtu a čierneho kašľa, keď je to všetko také super-prírodné. Alebo kde v prírode sa vyskytuje polysorbát 80? A čo amorfný síran fosforečnanu hlinitého? Alebo také geneticky manipulované HPV DNA, pevne naviazané na hliníkový adjuvant, kdeže v prírode ich možno vidieť? Koniec koncov, ktoré zviera si úmyselne pichá niečo do tela za účelom tvorby protilátok?

To by som veľmi rád vedel.

Pridať nový príspevok