Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Fakty z druhej strany

alena | 24.07.2012

Co sa tyka HLINIKA – pouziva sa k zabezpečeniu silnej imunitnej odpovede sice už desaťročia, ale na škodu celeho ľudstva bez toho, aby bol poznaný mechanizmus jeho účinku. Autori článku v Nature medicine (08/2011) https://www.nature.com/nm/journal/v17/n8/full/nm.2403.html ho spájajú so zvýšeným počtom autoimunitných chorôb a apelujú na nahradenie tejto zložky menej toxickou látkou.

O skodlivosti hliniku existuje vela studii, vid napr. studie prof. Shawa-Je tvorcom jedného z prvých modelov hliníkovým adjuvantom spôsobenej neuropatológie.Mozete si ich vyyhladat aj cez PubMed a precitat v originalnom zneni https://www.slobodavockovani.sk/news/shaw-prof-dr-christopher-a-/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-mechanizmy-autoimunity-a-toxicity-hlinikovych-adjuvantov-v-detskej-populacii/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-jsou-bezpecna-/

Dr.Hirte píše:
V rámci běžného očkovacího schématu se do organismu kojenců
dostane v prvních měsících života několik miligramů hliníku,
ten v těle putuje a usazuje se v různých orgánech - v kostní dřeni,
nervovém systému, ledvinách a svalech. Množství hliníku, který organismus
přijme očkováním je vyšší, než je příjem hliníku z ostatních
zdrojů, jako jsou například ovzduší, potrava a pitná voda (Keith
2000). American Society for Clinical Nutrition udává mezní hodnoty
pro nerizikový příjem hliníku v injekci či infuzi v množství 2 pg na
kilogram tělesné váhy a den (ASCN 1991). U kojence vážícího šest
kilogramů je tato mezní hodnota pětadvacetinásobně překročena
jednou jedinou hexavakcínou. Ukazuje se, že u části dětí není organismus
schopen hliník odbourat a vyloučit (Bradstreet 2004).
........
Množství hliníku v organismu se u 7 kilogramů
vážícího kojence už po prvním očkování hexavakcínou nachází
na úrovni, která může mít vliv na genetické naprogramování
nervových buněk. Právě hliník se dává do souvislosti s narůstajícím
počtem neurologických poruch jako jsou autismus nebo hyperkinetický
syndrom (Waly 2004). Dlouhodobé průzkumy nežádoucích
účinků hliníku na neurologický vývoj dětí dosud nebyly provedeny,
pokusy na zvířatech a na lidských nervových buňkách však zcela
jasně ukazují jeho jednoznačné negativní dopady
.......
Po očkování v kojeneckém věku stoupne následná koncentrace
hliníku v centrálním nervovém systému natolik, že je schopna porušit
růstové a dědičné potenciály nervových buněk a tím brzdit vývoj
nervového systému. Podobné nežádoucí efekty se objevují také při
chronických otravách rtutí, olovem a nebo alkoholem (Waly 2004).
Podíl dětí se specifickou genetickou přecitlivělostí na látky jako je
hliník, je Bradstreetem (2004) odhadovaný na 10 až 15 procent.
Při pokusu s hliníkovými sloučeninami na zvířatech může dojít
k velmi dramatickým jevům, jak to dokázala pracovní skupina okolo
kanadského vědce Petříka (2007). Východiskem tohoto výzkumu
bylo podezření, že takzvaný „syndrom války v Zálivu" u amerických
vojáků mohla zavinit očkovací látka. Vědci vstříkli myším hydroxid
aluminia ve stejném poměru s množstvím, které při očkování normálně
obdrží kojenci a výsledek srovnali s placebo skupinou. U myší
naočkovaných hydroxidem aluminia se následně objevila svalová
ochablost, ztráta paměti, úzkostlivé stavy a častěji se u nich objevily
i alergické reakce na kůži. Při následné pitvě u nich objevili vědci
známky neuronální apoptózy, tedy programového zániku nervových
buněk, a to v mozkových oblastech řídících motoriku a příznaky degenerace
chorobným nahromaděním astrocytů v míše. V diskusní
části své práce autoři uvedli: „... jestliže se bude pokračovat s užívání
této pomocné látky ve vakcínách, které jsou určeny pro širokou
veřejnost (například žloutenka typu A a B, záškrt, černý kašel a tetanus),
mohlo by to mít dalekosáhlé zdravotní následky. Dokud není
bezpečnost této pomocné látky spolehlivě potvrzena dlouhodobými
studiemi, v nichž by se pečlivě prozkoumal její vliv na nervový systém,
je potřeba počítat s tím, že mnoho očkovaných může být ohroženo
pozdními neurologickými komplikacemi."

Pozrite si original zdroj:

Petrik, M.S., Wong, M.C., Tabata, R.C., Garry, R.F., Shaw, C.A.: Aluminum adjuvant linked to gulf war illness induces motor neuron death in mice. Neuromolecular Med 2007, 9 ( 1 ) : 83-100

Pridať nový príspevok