a este studia Verstraeten 2003

anett | 20.06.2012

z knihy Dr.Hirteho:

"Velkému skandálu v oblasti manipulace s výsledky výzkumu očkovacích
látek odhalil americký lékař a poslanec kongresu Weldon. Výsledek
jedné studie souvislostí mezi pomocnou složkou očkovacích
látek thiomersalem a autismem (Verstraeten 2003), byl prokazatelně
zfalšovaný na nátlak jejího výrobce a amerického ministerstva zdravotnictví.
V dopise ministerstvu zdravotnictví cituje Weldon následující zdokumentované
výroky z předběžných rozhovorů mezi autorem studie
Verstraetenem, zástupci ministerstva zdravotnictví a farmaceutického
průmyslu:
„Našli jsme statisticky významnou souvislost mezi očkováním a následným
onemocněním autismem ... Existuje zde vysoce signifikantní
souvislost s opožděným vývojem řeči... Bylo by ovšem potřeba zacházet
s touto informací jako s vysoce důvěrnou a neměla by se zveřejňovat
... Tyto údaje přece můžeme zamlčet, abychom získali žádoucí
výsledky ... Kritéria výzkumu můžeme podle libovůle změnit a nějak
důvěryhodně to vysvětlit, abychom dosáhli požadovaného výsledku
studie... Můžeme z naší databáze odstranit záznamy dětí s nejnižším
zatížením thiomersalem a případy s vysokým zatížením, protože ty případy
s vysokým zatížením reprezentují neobvykle vysokou procentuální
míru následných škod... Tato studie by vlastně nebyla ve skutečnosti
zapotřebí, výsledky byly předvídatelné ..."
Jeden z účastníků tohoto setkání zaznamenal: „Nedal bych svému
vnukovi žádnou vakcínu s obsahem thiomersalu, pokud bych věděl,co tomu předcházelo."
V první verzi studie byla ještě řeč o signifikantní souvislosti mezi
autismem a thiomersalem, v pozměněné a následně zveřejněné verzi již byla tato možnost zamítnuta. Mluví se o tom ve Weldonově dopisu ředitelce úřadu CDC (amerického národního epidemiologického centra) :
„První verze studie z února 2000 mluví o signifikantní souvislosti mezi
očkováním vakcínou s obsahem thiomersalu (TCV) a autismem,
případně neurologickým opožděním vývoje. V pozdější verzi studie
z června 2000 byla provedena manipulace s daty, aby byla souvislost
s autismem vyloučena ... Konečná verze studie došla k závěru, že „nebyla
nalezena žádná souvislost mezi očkovacími látkami s obsahem
thiomersalu a neurologickými poruchami vývoje"... Při našem vlastním
průzkumu této vaší studie jsme našli výsledky, podle kterých by
vykazovaly děti s vysokým zatížením neurotoxickou rtutí menší pravděpodobnost
vývojových poruch. Toto je pro mě důkazem, jak absurdní
můžou být výsledky excesivní manipulace s daty. Při takovémto
závažném, ale nepřiznaném konfliktu zájmů, nelze od autorů studie
očekávat jiný výsledek."
Autor studie, Verstraeten, byl ještě před jejím zveřejněním dosazen
na finančně vysoce lukrativní místo u světově největšího výrobce
vakcín Glaxo Smith Kline, tato informace však nebyla v časopise Pediatrics
vůbec zmíněna jako možný konflikt zájmů (Weldon 2003).
S ohledem na podobně skandální výsledky studií je těžké alespoň
částečně důvěřovat výsledkům výzkumů očkování."

A spominana riaditelka CDC nasledne dostala lukrativne miesto ako riaditelka divizie vakcin vo farmaceut.firme Merck...

Pridať nový príspevok