Re:Pre Eliu

Michaela | 27.06.2012

Medicína je na veľmi vysokej úrovni. Drvivá väčšina ľudí, poctivo užíva lieky, dodržuje očkovací program. Len sme všetci akosi z roka na rok viac a viac chorí - kde sa nám berú alergie, ktoré sú už úplne normálnou súčasťou pomaly každej rodiny, kde má pôvod to, že dieťa je aj každý mesiac choré a medzi chorobami vlastne tiež nie zdravé, lebo kašle, soplí, huhne a chrápe vďaka zdureným mandliam. Skade prichádzajú tie tajomné "syndrómy", ktorým nerozumie ani veda vo Vašom ponímaní? Ako sa v rodinách odrazu objavia "zlé gény", ktoré "spôsobia" deštrukčné autoimunitné ochorenia, o ktorých nechyrujú rodinní príslušníci ani z tretieho kolena. Odkiaľ prichádzajú a prečo je ich tak neúmerne veľa, keď predsa dodržiavame rady a liečbu nášho lekára? Nemala by sa klasická medicína prísne vedecky postaviť k tejto zvláštnosti? Lebo ja mám pocit, že veda, ako ju prezentujete, spĺňa pravidlá vedeckosti iba do momentu, keď sa má na seba pozrieť do zrkadla. V tom momente, prepáčte, absolútne stratí súdnosť.
Pridať nový príspevok