Re:V podstate mi tu chýba jediné.

Ľuboš | 25.06.2012

Milý Gido,
deti asi nemáš. My sme si s dvomi deťmi odskákali dôsledky očkovania v podobe dlhodobých obštrukčných bronchitíd. Liečba spočívala v dlhodobom užívaní inhalačných liečiv. Jeden sprejček asi 5 ml. stál nad 1000 Sk. Deti ich vybrali desiatky a to sme im stále dávali nižšie než naordinované dávky. Najmladšie dieťa nie je očkované. Má 1,5 roka a kvalita jeho života (a tým aj nášho) sa so staršími deťmi nedá porovnať. Aj keď teraz staršie deti niečo donesú zo školy, on ochorenie znesie najlepšie a prekoná ho skôr ako očkované deti. Tak čo, chceš porovnávať?
Čo sa týka toho podpisovania papierov tebou navrhované formulácie sú úplne nemožné, pretože by ich potom mali podpisovať aj iný ľudia a to na ich konanie, ktoré evidentne vedie k vzniku chorôb a nie len na domnelé následky neočkovania. Navyše sme s podobným vyhlásením prišli za našim pediatrom, aby nám podpísal, že preberá zodpovednosť za ochorenia a ich následky, ktoré podľa príbalového letáku môžu z vakcíny vzniknúť. Samozrejme odmieto.
Tak čo, zabezpečíš aby lekári podpisovali toto vyhlásenie?
Ako môžeš chcieť, aby niekto podpisoval, že bude znášať náklady na škody, ktoré vzniknú neočkovaním v situácii, keď sám štát neodškodňuje poškodenia detí po vakcinácii. Všetky dôsledky (finančné, časové, citové) znášajú v plnom rozsahu rodičia.
Tak čo, zabezpečíš odškodnenie pre postihnuté deti a ich rodičov?
Ak sa v príbalovom letáku ku vakcíne píše, že podanie vakcíny nezaručuje, že jej príjemca danú chorobu nedostane ako by si chcel dokázať, že dieťa by chorobu nedostalo aj keby bolo zaočkované?
Tak čo, ako to dokážeš?

Pridať nový príspevok