Pre Eliu

Michaela | 20.06.2012

V prvom rade Vám chcem poďakovať, že ste sa ako lekárka zapojila do diskusie, píšete svoje príspevky bez emócií a kultivovane. Ja mám síce na vec opačný názor ako Vy, ale diskusia "na nože" z oboch strán, myslím, neprospieva tejto problematike. Rovnako si v tom Vážim pani Milenu, ktorá aj napriek tragédii, ktorú prežila, dokáže jednať vecne, hoci ju to stálo asi mnoho sebaprekonania...
Ale to podstatné, čo som chcela. Nechcem sa prieť ohľadne Vášho názoru na očkovanie, to je Vaša slobodná voľba, na ktorú vždy nadväzuje aj zodpovednosť. Nemôžem však súhlasiť s tým, aby o akomkoľvek zdravotnom zákroku na človeku rozhodoval niekto iný. U nás si toto právo vzala do rúk klasická medicína, ktorá je ale len jednou z možností liečby na celom svete. Punc výnimočnosti jej dáva najmä to, že sa v našom štáte chápe ako jediná oficiálna. Keby sme žili v Číne o svoju pozíciu by sa delila s TČM, v Indii napr. s ajurvédou, či homeopatiou. Má svoje plusy, ale aj mínusy. Ako ste napísali, mnoho vecí je v klasickej medicíne len v štádiu skúmania. Preto by som bola opatrná s vyjadreniami typu "najväčší výdobytok ľudstva" atď. Trošku mi to totiž pripomína to sovietske heslo: "Človek, pán vesmíru." Preto je v poriadku, ak ste presvedčená o účinnosti a bezpečnosti vakcín a budete to uplatňovať na sebe, svojej rodine a budete to odporúčať Vašim pacientom. Vy sa dívate na zdravie cez optiku klasickej medicíny. Ale to je len časť spektra, nie absolútna pravda. Preto súhlasím s pani Milenou, že právo rozhodnúť sa nesmie byť v rukách nikoho iného iba našich.

Pridať nový príspevok