zmena definicie

bug.tom | 17.06.2012

Plánují zúžit definici autismu, takže méně dětí dostane tuto nálepku (a tedy i z ní vyplývajících služeb). Podle Dr. Freda R. Volkmara, ředitele Child Study Center na lékařské fakultě Univerzity Yale:
„Navrhované změny ukončí epidemii autismu. Zastavíme ji v samém počátku.“

Presne to iste sa stalo s OBRNOU, tiež zmenili definíciu a tak zmenšili počeť chorých, ktorí tu obrnu dostali z očkovania:

Po zavedení vakcíny proti dětské obrně na bázi živého viru byly standardy pro definování dětské obrny změněny. Podle nové definice je pro „epidemii dětské obrny" nutné nahlášení většího počtu případů. Změněna byla rovněž definice paralytické obrny, v důsledku čehož je obtížnější potvrdit a spočítat její případy. Před zavedením vakcíny musel pacient pouze vykazovat symptomy ochrnutí po dobu 24 hodin. Nebylo nutné laboratorní potvrzení a testy pro stanovení reziduálního (dlouhotrvajícího) ochrnutí.
Podle nové definice je nutné, aby pacient vykazoval symptomy ochrnutí alespoň po dobu 60 dnů, a v průběhu nemoci musí být dvakrát potvrzeno reziduální ochrnutí. Po zavedení vakcíny byly rovněž jako samostatné nemoci odlišné od dětské obrny hlášeny aseptická meningitida (infekční nemoc, kterou lze obtížně odlišit od dětské obrny) a infekce Coxsackie viry. Tyto případy ale byly před zavedením očkování počítány jako dětská obrna. Uváděná účinnost očkování tudíž byla zkreslena.
(Praxe předefinování nemoci tak, aby to podporovalo oficiální cíle očkování - přesto, že je to sporné z etického hlediska - byla uplatňovanou taktikou i u pravých neštovic. Například ve Velké Británii ministerstvo zdravotnictví připustilo, že faktorem sloužícím jako vodítko pro diagnózu je to, jaká očkování pacient dostal. Jinými slovy, pokud očkovaná osoba onemocní právě onou nemocí, je tato nemoc jednoduše ohlášena pod jiným jménem.)

Pridať nový príspevok