Re:Populizmus nahrubsieho zrna

Ing. Marián FILLO | 17.06.2012

Nijaká pitevná správa nie je objektívna, lebo ju písal subjekt - patológ, ktorý ani pri najväčšej snahe nemôže byť objektívny, keďže je nejak vyškolený, v nejakej paradigme, a podľa tej myslí a koná.

Keby sme chceli byť naozaj dôslední, tak dokonalú objektivitu môžeme vyhradiť jedine Pánu Bohu. Rozhodne však nie nejakému patológovi ani inému človeku - bez ohľadu na jeho odbornosť.

Navyše práve predvedený prístup je ukážkou úmyselného zatvárania si očí pred zjavnými súvislosťami a zarytým odmietaním (či dokonca nechápaním?) logického myslenia.

A to, čo je tu vážne na zamyslenie a okolo čoho sa vlastne stále motáme, je otázka: Je alopatická paradigma oprávnená? Nehovoria výsledky alopatov skôr v neprospech tejto paradigmy?

Pridať nový príspevok