Predtým ako začnete diskusiu si problematiku preštudujte.

MUDr.Michal Medovarský | 19.09.2013

Odporcovia očkovania čerpajú svoje presvedčenie z preštudovania jedného nevedeckého článku a utvrdzujú sa vo svojej nepravde rovnakými názormi ďalších laikov alebo neodborníkov i z radov lekárov ktorí čítali rovnaký článok. Už dnes, po 4 rokoch vidíme obrovský prínos očkovania proti pneumokokom u najmenších detí . Prestali sme sa denne stretávať s invazívnymi pneumokokvými infekciami - závažnými hnisavými zápalmi stredného ucha, zápalmi pľúc a nebezpečnými meningitídami s až 30% úmrtnosťou, po ktorých ostávali u 27% preživších neurologické následky: hydrocefalus, hluchota, slepota a mentálna retardácia. Hoci som prívržencom demokracie, a slobodného rozhodovania, na tak sofistikované rozhodnutia bežný človek nemá odborné vedomosti a urobí najlepšie ak bude rešpektovať čo mu odborníci odporučia a ak sa jedná o očkovanie aj prikážu.

Pridať nový príspevok