kontraindikácie

MUDr. Kartousová | 31.05.2013

Som všeobecný lekár pre deti a dorast. Študujem a pýtam sa. A občas čítam aj takéto stránky, a občas skúsim napísať - keď budem chcieť pridať odbornú poznámku, bez skrytých úmyslov, pokiaľ možno bez predsudkov (kto ich nemá? vzdelanie, zranenia, zážitky, skúsenosti, dôvera, sympatia....to všetko čiastočne mení optiku). Mám svoju prácu rada, vysvetľujem, počúvam, som omylná, stále sa učím. Je mi ťažko, keď čítam neúctivé, osočujúce, vulgárne slová na akomkoľvek fóre, na týchto stránkach je ich veľa, ale risknem to.
ad odvolanie: Súhrn chrakteristických vlastn. liekov - citujem: u jedincov s ochorením CNS, náchylnosťou na kŕče alebo s kŕčmi v rodinnej anamnéze sa má predísť zvýšeniu teploty" - len toto sa píše v súvislosti s kŕčmi, t.j. nie je to kontraindikáciou. Podľa mojich vedomostí je to uvedené preto, že vo veku do 6 rokov sa vyskytujú febrilné kŕče - typicky nekomplikované tonicko-klonické zášklby, ktoré nezanechávajú trvalé následky, vyskytnú sa u inak zdravých detí hlavne pri stúpaní teploty. Vyskytujú sa však aj tzv. komplikované febrilné kŕče, ktoré nemusia byť tak "nevinné", môžu indikovať aj inú základnú chorobu - a tie sa vyskytujú viac u detí s pozitívnou osobnou alebo rodinnou anamnézou -- preto sme opatrní u týchto detí aj pri banálnych horúčkovitých ochoreniach, dávame pozor, aby teplota rýchlo nestúpala. Pri očkovaní sú očákavateľné zvýšené teploty až horúčky, preto myslím na to upozorňujú aj v príbalovej informácii.
Ad Tehotné ženy: Tehotné ženy nesmú byť očkované živými vírusmi. Vo vedeckej literatúre sa neudáva kontraindikácia očkovania živou vakcínou dieťaťa tehotnej ženy -- prenos vakcinačných vírusov osýpok a mumpsu sa nezistil, rubeola sa môže vyskytovať 7-28dní po očkovaní v nosohltane, nepreukázal sa však prenos na vnímavé osoby. Väčšina mamičiek je už z generácie očkovaných, napriek tomu sa vždy pýtam tehotných matiek, či nemajú imunitný problém alebo či vedia, že nie sú chránené prekonaním ochorenia alebo očkovaním. Vakcinačné vírusy sú oslabené, skutočným nebezpečenstvom pre neimúnne tehotné ženy je podľa mojich vedomostí infekcia "divými" vírusmi.
Kongenitálny rubeolový syndrom sa skutočne u nás nevyskytuje - posledné desaťročie máme vysokú preočkovanosť, ale za mojich študenských čias - koniec 90tych rokov - som pri stážach videla deti s vrodenou vývojovou vadou srdca ako následok prekonanej rubeoly u mamičky, minulý rok sa narodilo v Česku dieťa imigrantov s vrod. rub. syndromom, v Chicagu v r. 2008 nám ležalo dieťa na oddelení s ťažkým postihnutím - aj srdca.
Zdieľam hrôzu z vraždy nenarodených detí, treba sa ozývať, pripomínať.. Ale momentálne sa skutočne snažia vedci vyvinúť očkovaciu látku proti rubeole na kačacích embryách, hľadajú alternatívy - nezabúdajte, že to potratené dieťatko v 1967 nebolo zabité preto, aby sa ňom vypestoval vírus, a v dnešnom svete, kedy je abortus formou antikoncepcie - viete ako sa budú rozhodovať tehotné ženy, keď sa dozvedia, že im hrozí nákaza plodu rubolou? Drvivá väčšina podstúpi potrat. Takže kardinál Ratzinger, ktorý zastrešoval komisiu, skutočne popísal hrozbu väčšieho zla pri neočkovaní.

Pridať nový príspevok