Re:Re:Re:Re:Re:Re:dakujeme

J.N. | 20.05.2012

Pre Petra: stále sa nerozumieme. Nahrávanie MUSIA úradníci povoliť. Ale treba im zámer nahrávania dopredu oznámiť. Ak by sme neoznámili a nahrávali, mohli by sa úspešne brániť občiansko-súdnou žalobou na ochranu osobnosti, s argumentom, že o nahrávaní nemali vedomosť a preto sa ani nemohli pripraviť aby ich práva ńa súkromie neboli porušené. Aj keď ide o priestupkové konanie, nedá sa totiž zabrániť aby úradník neuskutočnil v rozhovore, v pohyboch (v prípade kamery) prejavy súkromnej povahy. Napríklad, kýchnutie, prskanie, záber napríklad na intímne miesta, pod sukňu a pod. úradník by mohol namietať, že keď o nasnímaní nevedel, nemohol svoje správanie nahrávaciemu zariadeniu vedome prispôsobiť, tak, aby svoje právo na súkromie chránil, napríklad vhodným usadením sa a pod. A to je to, čo vám chlapci stále opakujem: Môžte nahrávať, a rovnako Vám to musí byť i povolené, ale zámer nahrávať musíte predom oznámiť!

Pridať nový príspevok