Re:Re:dakujeme

J.N. | 16.05.2012

Diktafón je samozrejme legálny prostriedok a musia ho akceptovať, ale nutné je aby bola splnená litera zákona: predom (stačí aj bezprostredne pred) oznámiť, že budete priebeh priestupkového konania zaznamenávať na diktafón. Odmietnuť by mohli obrazový záznam kamerou, ale zvukový záznam určite odmietnuť nemôžu. Ak by napriek Vašemu právu odmietali vám umožniť vyhotoviť si zvukový záznam, žiadajte aby to bolo zaprotokolované, že odmietajú, Musia Vám vyhovieť. Rovnako dajte zaprotokolovať že ste ochotný vypovedať a vyjadriť sa k veci až vtedy keď Vám umožnia si robiť zvukový záznam. Dovtedy finito a dovi dopo.

Pridať nový príspevok