úrad na ochranu osobných údajov

J.N. | 11.05.2012

Došlo na moje slová spred pár mesiacov, spomínaš si Marián? Podľa môjho názoru ale Úrad na ochranu osobných údajov nemal právo vydávať záväzné stanovisko k tejto veci, pretože záležitosť spadá pod osobitný zákon, ktorý nemá Úrad na ochranu osobných údajov v pôsobnosti a teda nie je kompetentný sa k tomu týmto spôsobom vyjadrovať. Podľa správnosti mal úrad skonštatovať, že vec nespadá pod jeho pôsobnosť a vec posunúť na MZ alebo Úrad samosprávneho kraja. Ešte ostáva toto - napadnúť sťažnosťou samotný úrad, že vydal rozhodnutie, ktoré nie je v jeho kompetencii. Na veci to ale nič nezmení, podobné rozhodnutie by vydali potom tie orgány, ktoré to majú v kompetencii. Dluholucký v reportáži inak zase "zasvietil" s tými devastujúcimi ochoreniami, ďakujem neprosím, je nám on sám odstrašujúcim príkladom. Inak ten naliehavo-pálčivý tón v hlase redaktorky bol riadne trápny, reportáž zase išla mimo podstaty témy - a tou podstatou je SLOBODA v očkovaní ktorá spadá pod základné ľudské a občianske práva demokratickej spoločnosti. Obligatórne strašenie devastujúcimi ochoreniami - tak toto vždy funguje na nerozmýšľajúce masy.

Pridať nový príspevok