pozor a návrh na preskúmanie súdom

SAMUEL ESTERKA | 16.10.2012

Vážení, nikto si však nevšimol, že celé rozhodnutie úradu na ochranu osobných údajov je na vode, pretože vyhláška po povinnom očkovaní hovorí v paragrave §14 o tom, že lekár zasiela PO VYKONANÍ OČKOVANIA na RUVZ. Ak však naše dieta nebolo očkované, nemá oprávnenie nič posielať.
Rovnako RUVZ nemá oprávnenie zbierať tieto údaje, pretože mu to žiadny právny predpis nepovoluje (hlavne toto ustanovenia vyhlášky o kontrole ho NESPLNOMOCNUJE na TO, aby takéto informácie zbieral). Preto: nesmie RUVZ si sám tieto údaje vytiahnuť z karty, na to nemá oprávnenie! Vyhjláška totiž v §14 hovorí len o tom, čo môže sledovať RUVZ a nezaočkovaných nemôže (len kontraindikácie, nežiadúce účinky, POČET odmietnutí, osoôb ktoré sa MAJÚ očkovať, tie ktoré SA UŽ zaočkovali avšak nie tie, ktoré sa nezaočkovali!!
V rámci §13 odsek 5 je lekár povinný nahlásiť RUVZ odmietnutie povinného očkovania, avšak nie sú uvedené spôosob a obsah tohoto oznámenia, t.j. lekár nemá VYSLOVENE SPLNOMOCNENIE NA TO, ABY V RAMCI TEJTO VECI OZNAMOVAL VAŠE OSOBNE UDAJE ALEBO UDAJE O VAŠOM DIETATI.

Pridať nový príspevok