Re:Re:Re:Re:

answer | 17.05.2012

Ďakujem, Michaela, za peknú reakciu:) určite hľadať budem, som snáď dúfal, že mi to uľahčíte...zatiaľ budem svojich pacientov rozhodne od homeopatie odhovárať, tak, ako to chápem podľa svojho vedomia a s najlepším svedomím "nihil nocere". A zatiaľ som si na 99,9% istý, že to "zatiaľ" ostane "navždy", napriek všetkej mojej snahe o hľadanie objektívnej overiteľnej pravdy.

Nie je tragédia, ak katolíci berú homeo..ak sú to laici a homeo im odporučí napr. sused-lekárnik, v najlepšom úmysle samozrejme, napr. ako aj Vy. Tam funguje placebo efekt.

Následy na duševnom a duchovnom zdraví sa môžu ale dostaviť, ak človek, napr. ak istý čas nežije s Bohom (čo býva hlavne vtedy, ak má ťažký hriech) začne pomaly postupne v homeo veriť, spraví si z neho kult a ten kult prerastie do zbožšťovania homeopatika..a na Boha sa prestane spoliehať. Vtedy sa môžu dostaviť tríznivé sny, nevysvetliteľné pocity úzkosti, agresivity, nechuť k modlitbe, atď. Lenže toto si málokto uvedomuje a samozrejme sa to aj ťažko dokazuje, že sa za tým všetkým môže skrývať "duch" homeopatie. Duch, ktorému človek otvoril cestu, hoc nevedomky.

Nie je to len teória, osobne poznám 2 takéto rodiny, obe katolícke, jedna dokonca v počas liečenia výlučne homeopatikami praktizovala svoju vieru ako aj predtým, pravidelne pristupovali k sviatostiam. A po úplnom skončení s homeopatikami sa aj ich duševné a psychické trápenie skončilo. A na nete nájdete snáď aj Vy veľa podobných svedectiev.

Pridať nový príspevok