Re:Re:

answer | 15.05.2012

Smiem sa teda ja Vás spýtať, kto je to ten "klasický homeopat"?
Prečo by ním nemohla byť práve táto pani doktorka?
Ja som sa nepoburoval, len som napísal "toť nedávna skúsenosť", nebolo tam ani slovko nejakej mojej emócie, či už negatívnej, alebo pozitívnej. Pani dostala mastičku v decimálnom riedení (čo asi nebude nízke), pôvodne sa mi nezdalo dôležité to spomínať, ale vôbec prvý-krát som držal v rukách takýto prípravok (D-éčkový) a prečítal si jeho zloženie...okrem iného sa v ňom nachádzalo toto: v riedení D8 -ortuť, v riedeí D12 hnis z nosovej sliznice....ehm-ehm, fakt chutné.

A chcelo by to uviesť zdroje vyššie spomínaných tvrdení...ja som o tom ešte nepočul...pozerám, že špitál otca Mullera fakt jestvuje, ale fakt, že v r.1880 jeho základy položil nejaký jezuita (SJ), ešte neznamená, že je to organizácia podporovaná katolíckou cirkvou..

Prečítajte si ešte raz, ako treba chápať vyjadrenie KBS z r. 1996:
"Ako treba chápať uvedené vyhlásenie KBS nedávno na stránkach Katolíckych novín objasnil sám predseda Rady KBS pre Vedu, vzdelanie a kultúru biskup Mons. František Rábek. Rád by som Vám ho teraz zacitoval: „Pozornosť sa sústredila na medicínsko-vedeckú stránku tejto metódy. Preto sa vo vyhlásení hovorí, že nejde o záležitosť viery ale vedy. Z rozhovoru oboch strán bolo jednoznačné, že zástancovia homeopatie nemali nijaké vedecky preukázateľné argumenty na vysvetlenie účinnosti tejto metódy. Vyhlásenie preto apelovalo na nutnosť rozumového zdôvodnenia homeopatických liečebných postupov a súčasne na morálnu zodpovednosť lekárov za používanie takýchto liekov a liečebných postupov, ktorých správnosť a účinnosť je vedecky podložená.Z uvedeného vyplýva, že nik sa nemôže na toto vyhlásenie odvolávať v tom zmysle, akoby deklarovalo homeopatiu za zlučiteľnú s kresťanskou vierou. Ono iba jasne vyjadrilo, že sa o probléme nediskutovalo z hľadiska viery a že ho treba riešiť na rovine rozumu a vedy – lebo tam medicína patrí.Medzitým sa nahromadilo veľa skúseností s aplikovaním homeopatickej liečby. Zdá sa, že predstavitelia tejto metódy zámerne zdôrazňujú duchovnú zložku ako príčinu účinnosti homeopatík a tieto zasa spôsobujú rozličné následky aj na duchovnom živote pacientov. Tento jav, ktorý v roku 1996 nevystúpil ešte do popredia a ktorý sa už jasne týka aj problematiky viery, by si vyžadoval dôkladné posúdenie zo strany odborníkov Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ako aj zo strany bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS, aby sa tak veriacim mohlo poskytnúť zodpovedné stanovisko z hľadiska viery a morálky. Mám nádej, že k tomuto preskúmaniu a následnému vyhláseniu čoskoro príde.“

Bolo by to veľmi jednoduché, ak by v "laktózovej guľke" čakal nejaký diablik...btw, ak si teda plne uvedomujete, že Vás a Vašu rodinu "liečia" laktózové guľky, čo alebo KTO si myslíte, že Vás "lieči"? A ako...?

Pridať nový príspevok