Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:smutne

A. | 04.05.2012

Ria, ak čítate túto stránku pravidelne (čo ja čítam), je tu dosť veľa reakcií v diskusných príspevkoch práve z radu neočkujúcich, za ktoré sa môžu hanbiť. Teraz ma nezaujíma, že veď aj očkujúci, ako sama píšete, robia z nešťastných rodičov blbov atď...nepopieram (ale ja to nerobím)..otázkou je, či na to treba odpovedať takým istým, často ešte horším spôsobom. Na čo to je dobré? Vyrieši sa tým niečo? Vráti to dieťaťu, ktoré utrpelo ujmu po očkovaní zdravie, alebo dokonca život? Keď tu budeme jedni z druhých robiť navzájom hlupákov a urážať sa? O rozvádzaní pravopisných chýb či uvedomovania si vlastného pohlavia v nejakej pozvánke už ani nehovorím. Ja sama by som asi nešla do žiadnej otvorenej diskusie, lebo by som tu nerada potom našla kompletnú analýzu celého svojho prejavu aj osobnosti, ešte aj toho čo mám v gatiach, ak to už mám tak povedať. Áno, neočkujúci ťahajú za kratší koniec, pretože hŕstka ľudí bohužiaľ v porovnaní s farmaceutickými gigantmi nezmôže nič. A keď sa bude ešte aj vyjadrovať posmešne a opovržlivo, veľký brat ho s radosťou rozpučí ako otravný hmyz. Zmenilo sa to tu totiž z boja ZA slobodu v očkovaní. ktorého princípom by mal byť aspoň na začiatok pokus o nájdenie nejakého hoci malého kompromisu, na zurvalý boj PROTI očkovaniu a celej klasickej medicíne vôbec. Z čoho musí byť každému jasné, že v dnešnej dobe (a ešte asi nejaký ten rok do budúcnosti) je vopred prehratý...a potom sa bude začínať ešte ťažšie. Trochu taktu a diplomacie by nezaškodilo..len to som mala na mysli.

Pridať nový príspevok