možná argumentácia

J.N | 02.04.2012

Môžte takisto písomne prehlásiť, že máte vážny záujem dať zaočkovať dieťa proti infekčným chorobám, neodmietate v princípe žiadne očkovanie, ale momentálne nie ste ochotní akceptovať riziko vedľajších účinkov ponúkaných vakcín deklarovaných v príbalových letákoch, (logicky, dieťa je bezprostredne ohrozené: vystavené síce hrozbe náhodnej udalosti ale reálne možnej, čomu sa snažíte nepodaním zabrániť) a týmto žiadate takú vakcínu, ktorá nemá riziko vážnych vedľajších účinkov.

Pridať nový príspevok