Re:odmietnutie

Ing. Marián Fillo | 14.03.2012

Nuž, je to naozaj smutné, ale niektoré RÚVZ, či dokonca sám ÚVZ SR, sa neštítia hrubo porušovať platné právo, len aby boli exemplárne potrestaní tí, čo nedoprajú farmaceutickým firmám neustály rast obratu z očkovania a riešenia očkovaním spôsobených problémov.

Pridať nový príspevok