odmietnutie

Judit Nagy | 14.03.2012

Ďakujem za príspevok, ale potrebujem dodať, že naše odmietnutia boli formulované presne takto, ako uvádzate, teda: "všeobecne odmietnutím vakcín s takými charakteristikami, aké nie sú popísané vo Vyhláške č. 585/2008 Z.z., napr.:
1/na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti nákazlivej žltačke (= infekčnej hepatitíde = vírusovému zápalu pečene) typu B stačí uviesť, že odmietate vakcíny, vyrobené pomocou génového inžinierstva,
2/ na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti pneumokokom, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, nákazlivej žltačke typu B a hemofilom typu B stačí uviesť, že odmietate vakcíny s obsahom hliníka,
3/na odmietnutie akejkoľvek vakcíny proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke stačí uviesť, že odmietate vakcíny, vyrobené a/alebo vyvinuté s použitím bunkových tkanív, pochádzajúcich z umelo potratených detí."

Predsa sme mali priestupkové konanie a vo všetkých listoch zo strany úradov bolo podčiarknuté, že som sa dopustila PRIESTUPKU.

Som vďačná za všetku pomoc, ktorú poskytujete pomocou tejto stránky ako aj v nevyhnutných prípadoch aj telefonicky. Som rada, že som sa mohla kvalitne vzdelávať, študujúca materiály.

Pridať nový príspevok