Re:Poznámky - časť 6 pokračovanie

Peter T. | 23.02.2012

Tie štúdie o tetane treba odcitovať asi všetky. Nájdete ich v knihe v kap. Tetanus

Pridať nový príspevok