Re:jedna poznamka...

alena | 21.02.2012

este dodám, že v každom príbalovom letáku výrobca uvádza množstvo nežiadúcich účinkov,ktoré môžu v súvoslosti s použitím tejto konkrétnej vakcíny nastať a treba trvať na tom, že rodičia ako zák.zástupcovia nie sú ochotní niesť riziko poškodenia zdravia svojho dieťaťa v zmysle týchto možných nežiad.účinkov,ktoré priznáva samotný výrobca. Treba trvať na použití takej vakcíny,ktorá nenesie so sebou tieto možné riziká vážneho poškodenia zdravia dieťaťa. Štát nemôže nútiť svojich občanov podstupovať toto riziko "povinne". Nikto nie je povinný podstúpiť toto riziko vážneho poškodenia svojho zdravia alebo zdravia svojich detí...Ak na trhu neexistuje bezpečnejšia vakcína nie je to problém rodičov...

Pridať nový príspevok