vyjadrenie IURO

J.N. | 05.01.2013

Áno aj v tomto svetle je záver Úradu pre dohľad úplne zarážajúci.

Absolútne sa nezaoberal totiž skúmaním toho, či boli lieky ktoré boli použité na liečbu vzniknutého stavu adekvátne, vhodné a lege artis (kontraindikácie,interakcie).

ÚDZS sa nezaoberal skúmaním, či daný stav navrhnutá liečba ešte viac nezhoršila, či v danom momente skutočne existovala len táto možnosť, chýba informácia o skúmaní, či existovala rozvaha lekárov o viacerých alternatívach možnej liečby ktorú navrhovali, resp. chýba informácia o tom, z akého dôvodu a za akej argumentácie sa rozhodli lekári liečiť takto. To sú všetko kľúčové momenty, ktoré nepoznáme, a - samozrejme, chýba podrobnejšia pitevná správa hoci dieťa zomrelo v nemocnici a za takých okolností.

Pridať nový príspevok