Re:Zdravý rozum

Marecek | 12.09.2012

Nože skúsme toto:
https://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1729&magazine_id=1

Naozaj si myslíte, že medzi diagnózou "akútna meningokokcémia" a podaním Synflorixu nie je žiadna súvislosť?
Citujem z článku: "Ochorenie začína
obvykle náhle, z plného zdravia. Temer vždy
sa dá v predchorobí vystopovať nejaká stresujúca udalosť (veľký športový výkon, učenie sa
do noci pred skúškami, diskotéka, fyzické, či
duševné vyčerpanie apod.)." Skutočne Vám na podaní viacerých vakcín naraz a následnom stave dieťaťa nie je nič podozrivé?

Pridať nový príspevok