Re:Zdravý rozum

Peter | 27.02.2012

A čo ak umiera, ale zašmodrchá sa to pod diagnózy typu "meningitída", "SIDS" a podobne? S očkovaním nikdy nič nesúvisí, okrem ústupu ochorení desaťročia PRED zavedením očkovania :-/

Uvedený koktejl vakcín samozrejme MÔŽE vytvoriť podmienky pre hemofilovú sepsu. Dokonca, počas klinických skúšok samotnej acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu sa zistilo, že očkované deti dostávajú častejšie ťažké invazívne ochorenia, vrátane hemofilových! Vakcína potlačí prirodzenú imunitu a bacil prevládne.

Dieťa však nedostalo len samotnú vakcínu proti čiernemu kašľu, ale k tomu nálož ďalších vakcín. Z nich napr. tetanová vakcína dokáže rozhodiť imunitný systém do tej miery, že krvný obraz (pomer T4/T8) v týždňoch po očkovaní pripomína AIDS.

Navyše, tá dávka hliníka, ktorú dieťa dostalo cez Infanrix Hexa a Synflorix slúži práve na prepnutie imunitného systému do roviny Th2, aby oživot tvoril protilátky, čo nutne znamená utlmenie Th1 roviny, potrebnej ku kontrole bacilov. Vakcína povie telu "kašli na bacily, teraz musíš produkovať protilátky".

A do toho ešte dostalo nálož prasacích vírusov a rotavírusu vo vakcíne Rotarix. Takže nielen dieťaťu pritlmíme imunitu, ale ešte ho dorazíme živými vírusmi. A potom sa veľmi divíme, keď to dieťa nezvládne!

Kašeľ na druhý deň po očkovaní mohol byť prvým príznakom nežiaduceho účinku ktorejkoľvek z uvedených vakcín, viz príbalový leták. Práve ten kašeľ je dôležitým dôkazom príčinnej súvislosti. Stav dieťaťa sa odvtedy konštantne zhoršoval.

A na záver ešte lekárka podá dieťaťu imunosupresívny hormonálny čípok. To už je len na plač!

Pridať nový príspevok