Re:Re:dodatek

Naja | 20.02.2012

Věřím tomu, že mnozí lékaři smýšlí o očkování jinak, nicméně tu jde o to , aby věděli více než vědí- čili ne jen to,že očkování je nebezpečné a dělá ty a ty komplikace.Jde o to, aby věděli PROČ .Lékaři mají téměř vždy problém odpovědět na otázku proč a tak si zvykli odpovědi nehledat resp. se neptat za určitou mez/ dnes problém mnohých lidí ,ale u lékařů s obzvlášť škodlivými následky/ .Materialistické smýšlení o člověku je však nedovede nikam jinam než k prefabrikované chemické felčařině, což by pomocí správného přemýšlení a kladení otázek brzy zjistili. Nemohou tak s materialismem dojít ke správným závěrům v léčení vůbec nikdy.Dnes je léčení , kromě např . chirurgie, praktickou čistou průmyslovou chemií.Všechno léčení hromadnými chemickými léky je vlastně obdobou očkování, stejně nebezpečné a většinou VE SVĚ PODSTATĚ stejně nesmyslné, pokud nejde zrovna o to člověka silnými chemickými zásahy sebrat hrobníkovi z lopaty- toto my totiž zatím jinak neumíme.Nemůžeme ovšem jít a naráz změnit všechno staré.Dnešní doba je zralou dobou temna a je nám přímo " naočkováno" být nemocnými a potřebovat těžký kalibr léků - třeba antibiotika.Je ale nutné hledat a přijímat nové ,staré odpadne samo.Tím novým je duchovní pohled na člověka, uznání duchovnosti a duchovní anatomie a fyziologie.Bez toho nelze v lékařství skutečně rozumět vůbec ničemu.Je to o vědomí a svědomí lékařů a nás všech.Hledat za skutečnostmi světa pravé myšlenky, otázky a odpovědi.Hledat PRAVDU a poznat lež, iluzi.To je zodpovědnost lékařů a nás všech.Vždyť naše děti na to mají právo, mají právo na ochranu.Kdo jiný by se měl nejdříve pozvednout ve svých myšlenkách než studované osoby s tak velkou zodpovědností ! U nich je to přímo otázka zodpovědnosti za druhé !Hledat pravdu, žít pravdu a bojovat za pravdu.Skutečná Pravda se ale opravdu nedá najít v materialismu, proto takové zklamání pravdoláskovými revolucemi a takové jejich výsledky.Dnes je ještě nějaký čas na hledání, na odvahu, dnes ještě můžeme.Budeme-li však čekat, že nám někdo zajistí při tom klid a pohodlí, nedočkáme se a pak už si nás nebudou všímat , co si myslíme a co chceme.Pak bude pozdě !

Pridať nový príspevok